20150814_DSF0203.jpg
light-blue-background-1.jpg
20150814_DSF0203.jpg

Publikacje


SCROLL DOWN

Publikacje


light-blue-background-1.jpg

Książki


Książki


Podręcznik "Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych"

Książkę zakupić można na: Nakład wyczerpano. Do czasu wypuszczenia kolejnego nakładu zapoznaj się ze spisem treści klikając tutaj.

Książka "Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie"

Książkę zakupić można na: Akademicka.pl, Amazon.com, Ksiegarniaonline.pl, Gandalf.com.pl, Ksiazki.okazje.info.pl

Opis: 

Książka ,,Psychologia. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych" powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na pozycję tego rodzaju, szczególnie wyraźne w ostatnich latach. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej i koniecznością dostosowania programów nauczania na wyższych uczelniach do wymagań unijnych wykłady i/lub seminaria z psychologii znalazły się w programie wszystkich kierunków nauczanych na wyższych uczelniach medycznych. Uważamy, że aby skutecznie leczyć i pielęgnować ludzi, absolwenci kierunków medycznych potrzebują znajomości zachowań człowieka wykraczającej poza wiedzę potoczną i zdroworozsądkową. Studenci powinni zgłębiać nie tylko zasady rządzące zachowaniem człowieka, ale również widzieć ich praktyczne zastosowanie w kontaktach z pacjentem, do zwiększenia skuteczności zabiegów leczniczych, promocji zdrowia oraz radzenia sobie z własnymi problemami i obciążeniami w pracy zawodowej. Znajomość reakcji człowieka na stres, chorobę, śmierć, a także podstawowych metod pomocy psychologicznej i komunikacji jest niezbędna w praktyce klinicznej. Umożliwia pogłębienie profesjonalnego kontaktu z chorym oraz właściwe pokierowanie własnym rozwojem. Pozwala również oddzielić reakcje pacjenta, które przebiegają naturalnie, od tych, które wymagają pomocy,      a w szczególności pomocy specjalistycznej. Autorki podręcznika mają nadzieję, że ich praca przyczyni się do kształtowania takiej właśnie postawy wśród absolwentów kierunków medycznych. Mamy świadomość, że podręcznik ten nie wyczerpuje wszystkich zagadnień z zakresu psychologii i psychologii zdrowia, które są istotne dla przyszłych pracowników służby zdrowia, żywimy jednak nadzieję, że pomoże w dużym stopniu usystematyzować najważniejsze tematy, z korzyścią zarówno dla studentów, jak i dla prowadzących zajęcia.

(źródło recenzji universitas.com.pl)

Opis:

Interesująca monografia Anny Trzcienieckiej-Green sytuuje się na pograniczu psychologii i medycyny. I jest to pierwszy wielki atut tej pracy. Autorka łączy specjalistyczną wiedzę na temat choroby niedokrwiennej serca z próbą sprawdzenia skuteczności psychologicznego oddziaływania na pacjentów kardiologicznych. Wyjaśnia mechanizmy i uwarunkowania obserwowanych zjawisk         i rejestrowanych podczas badania zmian. Doskonale łączy wiedzę       z zakresu medycyny i psychologii z zacięciem badaczki śmiało eksplorującej nowe obszary problemowe. 

Drugi wielki atut książki to nowatorski program badawczy oraz oryginalny projekt oddziaływania na zmianę nastroju i obniżenie napięcia psychicznego pacjentów za pomocą technik relaksujących. Zaproponowana technika relaksacyjna – jak wynika z badań – wpływa na całościowo rozumianą kondycję psychiczną badanych, przyczyniając się nie tylko do obniżenia napięcia , które – jak wiadomo – ma bardzo istotne znaczenie w chorobie niedokrwiennej serca, ale także niejako modelując dalsze zachowania prozdrowotne pacjentów.

Trzeci wreszcie atut monografii to wartość aplikacyjna przeprowadzonych badań. Wiemy już nie tylko, że sfera psychiczna odgrywa rolę w chorobie niedokrwiennej, i nie tylko rozumiemy znaczenie osobowości i zachowania w etiologii tych chorób […],       ale zyskujemy naukowo potwierdzony sposób oddziaływania, który znajduje wprost zastosowanie w całościowej koncepcji leczenia.

Prof. dr hab. Piotr Oleś (źrodło recenzji akademicka.pl)

Przeczytaj fragment książki klikając tutaj.

Obejrzyj jak dr Anna Trzcieniecka-Green opowiada o badaniach opisanych w książce.