light-blue-background-1.jpg
light-blue-background-1.jpg
light-blue-background-1.jpg
light-blue-background-1.jpg
light-blue-background-1.jpg

Hipnoza W PRAKTYCE


SCROLL DOWN

Hipnoza W PRAKTYCE


Zadaniem kursu jest wszechstronne szkolenie uczestników w różnych rodzajach hipnozy, tak aby po jego ukończeniu mogli samodzielnie stosować hipnozę w praktyce.

Organizacja kursu (jeden weekend w miesiącu na przestrzeni roku) ma na celu wykorzystanie przerw w nauce do utrwalenia (na poziomie świadomym i nieświadomym) zdobytych umiejętności. Celem kursu jest praktyczne zastosowanie hipnozy w medycynie (psychoterapia, medycyna psychosomatyczna, dentystyka, leczenie bólu, rehabilitacja, leczenie uzależnień) w sporcie oraz innych dziedzinach życia jak np. praca w zespołach.

Kurs przeznaczony jest dla psychoterapeutów, lekarzy, psychologów i osób zbliżonych zawodów pracujących w służbie zdrowia oraz dla studentów ostatnich lat medycyny i psychologii.

light-blue-background-1.jpg

Harmonogram


Harmonogram


Moduł 1

Tematyka:

Podstawy hiponozy

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Podstawowe teorie hipnozy (wykład). Hipnoza grupowa (demonstracja). Podstawy kontaktu hipnotycznego (ćwiczenia w małych grupach). Co daje hipnoza? Zagadnienia etyczne.

Moduł 2

Tematyka:

Wybrane techniki indukcyjne, ich możliwości i ograniczenia

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Ogólne omówienie metod indukcji (wykład).

Demonstracje i ćwiczenia techniki fiksacji, relaksacyjnej, wizualizacyjnej, ericksonowskiej (niedyrektywnej), dysocjacyjnej, słuchowej. Demonstracje i ćwiczenia.

 

Moduł 3

Tematyka:

Metody komunikacji w hipnozie. Praca z oporem

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Kontakt. Język hipnozy - reguły lingwistyczne, komunikacja pozawerbalna, podstawowe zasady neurolingwistyczne. Wykłady demonstracje i ćwiczenia w grupach.

Moduł 4

Tematyka:

Techniki wyobrażeniowe

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Geneza powstania technik wyobrażeniowych. Symbole i ich znaczenie. Rola technik wyobrażeniowych w diagnozie i terapii. Most psychosomatyczny.

 

Moduł 5

Tematyka:

Teoria i praktyka stosowania sugestii

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Struktura sugestii. Sugestie bezpośrednie i pośrednie, negatywne i pozytywne. Sugestie posthipnotyczne. Zasiewanie idei. Sugestie paradoksalne.

Moduł 6

Tematyka:

Metafory

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Historie, opowieści, dowcipy, analogie, symbole. Struktura i elementy metafory, zasady stosowania.

 

Moduł 7

Tematyka:

Wybrane zjawiska hipnotyczne

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Demonstracja i ćwiczenia wybranych zjawisk hipnotycznych (katalepsja, asocjacje i dysocjacje, regresje wieku i inne.)

Moduł 8

Tematyka:

Zastosowanie hipnozy

Czas trwania:

16 godzin

Zakres:

Dwa dni pełne ćwieczeń.


O końcu 1-szego etapu kursu i o całym kursie 2-giego stopnia

light-blue-background-1.jpg

hipnoza zaawansowana


hipnoza zaawansowana


Kurs "Hipnoza Zaawansowa" jest przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs "Hipnoza Praktyczna".

Z uwagi na niemożność ustalenia progu oczekiwanych umiejętności preferowane są osoby, które ukończyły proponowany przez nas kurs podstawowy.

Nasze doświadczenie uczy, iż absolwenci innych szkoleń mają duże trudności z podążaniem za tokiem kursu i sami decydują się na równoległe uzupełnianie wiedzy i kompetencji poprzez nasz kurs podstaw hipnozy.

light-blue-background-1.jpg

Harmonogram


Harmonogram


Moduł 1

Tematyka:

Depresja

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Bożena Hanik

Moduł 2

Tematyka:

Terapia Par

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Bożena Hanik

 

Moduł 3

Tematyka:

Superwizja

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Bożena Hanik, Danuta Sobańska

Moduł 4

Tematyka:

Psychosomatyka

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Anna Trzcieniecka - Green

 

Moduł 5

Tematyka:

Zastosowanie Hipnozy w leczeniu bólu

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Anna Trzcieniecka - Green

Moduł 6

Tematyka:

Superwizja

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Anna Trzcieniecka - Green , Danuta Łopalewska

 

Moduł 7

Tematyka:

Hipnoza z dziećmi

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Anna Trzcieniecka - Green

Moduł 8

Tematyka:

Hipnoza w uzależnieniach

Czas trwania:

16 godzin

Prowadząca:

Anna Trzcieniecka - Green, Grażyna Skibniewska


O umiejętnościach po Kursie 2-giego stopnia